Các di sản văn hóa ở Hà Nội – niềm tự hào dân tộc

04/03/2019

Các di sản văn hóa ở Hà Nội

Hoàng thành, Văn Miếu, Ca trù không chỉ có giá trị to lớn với nước ta mà còn là một trong các di sản văn hóa ở Hà Nội – niềm tự hào dân tộc cần được bảo tồn mãi mãi

Thủ đô Hà Nội là mảnh đất ngàn năm văn hiến nên không có gì là quá khó hiểu khi ở đây tập trung phần lớn di tích lịch sử của cả nước. Trong số các di sản văn hóa ở Hà Nội thì có rất nhiều di sản văn hóa được unesco công nhận. Đây cũng chính là một niềm tự hào lớn của cả dân tộc và mỗi chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ và lưu truyền.

Vậy những di tích nào đã trở thành di sản unesco ở Hà Nội?

Di sản văn hóa ở Hà Nội được xếp hạng Unesco

Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Năm 2010, ủy ban Di sản văn hóa Thế giới đã công nhận khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa Thế giới. Tiêu chí để Hoàng thành được công nhận và trở thành di sản unesco ở Hà Nội chính là sự giao lưu giữa hai nền văn hóa Trung Quốc và Vương quốc Champa trên nền văn hóa lúa nước ở đồng bằng sông Hồng.

Thể hiện những dấu mốc quan trọng trong lịch sử văn hóa dân tộc nước nhà. Cho đến tận ngày nay thì những nền văn hóa lúa nước này vẫn có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Vì thế, Hoàng thành không chỉ có giá trị to lớn với nước ta mà còn là một trong các di sản văn hóa ở Hà Nội – niềm tự hào dân tộc cần được bảo tồn mãi mãi.

>> Giới thiệu lịch sử Hồ Gươm Hà Nội

hoàng thành hà nội 1

Bia đá các khoa thi Tiến sĩ thời Lê và Mạc – Văn miếu Quốc tử Giám

Khi đến với đất Hà thành ngoài Hoàng thành Thăng Long chúng ta còn được thăm một di tích lịch sử văn hóa khác cũng được unesco công nhận đó là các văn bia Tiến sĩ thời Lê và Mạc.

Các di sản văn hóa ở Hà Nội hầu hết đều có giá trị lịch sử vô cùng to lớn. Các văn bia không chỉ ghi lại tên tuổi của các Tiến sĩ hai thời Lê và Mạc mà nó còn thể hiện những triết lý, tư tưởng học thuật sâu sắc của các triều đại trước đây. Lịch sử của các kỳ thi được lần lượt ghi lại trải dài suốt 300 năm chính là danh sách những tiêu liệu quý giá nhất của dân tộc.

Đến nay, tại Văn miếu Quốc tử Giám 82 tấm bia Tiến sĩ vẫn được trùng tu, bảo vệ và lưu giữ một cách tốt nhất để các di sản văn hóa ở Hà Nội để truyền lại cho hậu thế sau này.

văn miếu hà nội 1

Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể

Ngoài hai di sản unesco ở Hà Nội vừa kể trên thì người dân thủ đô còn tự hào về một di sản văn hóa phi vật thể khác đó chính là ca trù. Ca trù có nhiều ở các tỉnh Bắc Bộ, trong đó ca trù của người Hà thành xưa là một trong những nét đẹp văn hóa dân gian đến nay vẫn được tổ chức, duy trì và phát huy.

Năm 2009 ca trù chính thức nằm trong danh sách các di sản văn hóa ở Hà Nội cần được bảo vệ khẩn cấp. Do đó, nhiều năm trở lại đây các hoạt động văn nghệ, các nhóm nghệ nhân đã biểu diễn nhiều hơn, truyền thụ cho các thế hệ sau nhiều hơn, để tránh làm mai một đi một loại hình văn hóa bao đời của dân tộc.

>> Giới thiệu chùa một cột, kiến trúc độc đáo của Hà Nội

ca trù hà nội

Nhìn chung, các di sản văn hóa ở Hà Nội đều không chỉ có giá trị văn hóa – lịch sử đối với nước ta mà còn là tư liệu là di sản của cả thế giới. Do đó, chúng ta cần phải bảo tồn, gìn giữ và giới thiệu những di sản đó cho bạn bè khắp năm châu nhiều hơn. Vì di sản unesco ở Hà Nội là niềm tự hào của cả dân tộc.